iron+ (ברזל)

תוסף ברזל לדשא המשווק ע"י דשא יצהר מיועד לפתור בעיות של הצהבת דשאים כתוצאה מחוסר ברזל, כאשר ה iron+

(ברזל ציטראט) יציב וזמין יותר לקליטה על ידי הדשא ונקי יותר ממוצרים דומים.

קרקעות הארץ הבנויות מסלעי משקע מאופיינות באחוזי גיר גבוה ו pH גבוהים. גורמים אלו משפיעים
לרעה על קליטת מיקרואלמנטים ובעיקר הברזל לו הצמחים זקוקים ברמות גבוהות יחסית לשאר המיקרואלמנטים.

אחת הדרכים לפתרון

ריסוס עלוותי. הברזל המשווק ע"י דשא יצהר עושה זאת בצורה הטובה ביותר ובעלות
זולה לטיפול. החומר מכיל 2.6% ברזל, 0.32% מגנזיום , 0.22% חנקן ואינו זקוק
למשטח על מנת שהקליטה תהיה אופטימאלית.

 

צור קשר

צור קשר 09-8988698