טבלת תחזוקה שנתית לדשא ירוק

שם הזןינוארפברוארמרץאפרילחודש מאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמבר
כללי לכל הזניםדשאים משוזרעים המשך כיסוח, דישון בדשן 25-5-15דשאים משוזרעים המשך כיסוח, דישון בדשן 25-5-15עונה רגישה לפעילות נמלים פיזור מרקורי לטיפול במזקיםפיזור מרקורי לטיפול במזקיםכללי - פיזור מרקורי לטיפול במזקיםפיזור מרקורי לטיפול במזקים עונה רגישה לעשי לילהפיזור מרקורי לטיפול במזקים עונה רגישה לעשי לילהפיזור מרקורי לטיפול במזקים עונה רגישה לעשי לילה וערצביםעונה רגישה לערצבים דישון בסטרטר 14-25-10 בדשאים שביצעו שיזרועדשאים משוזרעים המשך כיסוח, דישון בדשן 25-5-15
זוסיה(יפנית) אלטורואוורור ודילול הדשא והצנעת תערובת שתילה גרין פיזור רונסטאר מגורען דישון 33-0-6ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזיקים דשא בפעילות רבה דישון ב-25-5-15פיזור מרקורי לטיפול במזיקים דשא בפעילות רבה דישון ב-25-5-15אלטורו - פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס בברזל+ חומצה פולביתפיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתאין טיפוליםהמשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין דישון ב 25-5-15שיזרוע בזירעי רייגרס ריסוס נגד ריזוקטונ בדיפנס וריזיקה לסרוגין
דרבן גראסאוורור ודילול הדשא והצנעת תערובת שתילה גרין פיזור רונסטאר מגורען דישון 33-0-6 דילול אחת לשנתיים ריסוס ברזל + חומצ פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזקיםפיזור מרקורי לטיפול במזקיםדרבן -פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתפיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס בקונפידנס נגד כנימה קימחית ריסוס ברזל + חומצה פולבית טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגיןפיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס בקונפידנס נגד כנימה קימחית ריסוס ברזל + חומצה פולבית טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגיןהמשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין דישון ב 25-5-15ריסוס נגד ריזוקטוניה וקרבולה
ברמודה טיפוואיאוורור ודילול הדשא והצנעת גירינית פיזור רונסטאר מגורען דישון 33-0-6ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזקים דישון ב - 25-5-15 לדשא בפעילות רבהפיזור מרקורי לטיפול במזקים דישון ב - 25-5-15 לדשא בפעילות רבהברמודה - פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתפיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולבית 3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגיןפיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולבית 3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגיןדישון ב - 25-5-15 המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין דישון בשיזרוע בזירעי רייגראס
פספלום Suprimאוורור ודילול הדשא והצנעת תערובת שתילה גרין פיזור רונסטאר מגורען דישון 33-0-6ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורף קירקוף הדשא אחת ל 3-4 שנים לאחר הקירקוף פיזור חולפיזור מרקורי לטיפול במזיקיםפיזור מרקורי לטיפול במזיקיםפספלום - פיזור מרקורי לטיפול במזיקים דילול הדשאפיזור מרקורי לטיפול במזקים 3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגיןפיזור מרקורי לטיפול במזקים 3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגיןהמשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגיןשיזרוע בזירעי רייגרס ריסוס נגד ריזוקטונ בדיפנס וריזיקה לסרוגין
זוסיה טנפוליהריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזקיםפיזור מרקורי לטיפול במזקיםטנפוליה - פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתפיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתפיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתדישון ב - 25-5-15
בופלו מאיהריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזיקיםפיזור מרקורי לטיפול במזיקיםמאיה - פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתפיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתפיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולבית טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין

 

צור קשר
close slider

צור קשר 09-8988698