טבלת תחזוקה שנתית לדשא ירוק

שם הזןינוארפברוארמרץאפרילחודש מאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמבר
כללי לכל הזניםדשאים משוזרעים המשך כיסוח, דישון בדשן 25-5-15דשאים משוזרעים המשך כיסוח, דישון בדשן 25-5-15--עונה רגישה לפעילות נמליםפיזור מרקורי לטיפול במזקיםפיזור מרקורי לטיפול במזקיםכללי – פיזור מרקורי לטיפול במזקיםכללי -פיזור מרקורי לטיפול במזקים
עונה רגישה לעשי לילה
כללי – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
עונה רגישה לעשי לילה
כללי -פיזור מרקורי לטיפול במזקים
עונה רגישה לעשי לילה וערצבים
כללי-עונה רגישה לערצבים
דישון בסטרטר
14-25-10
בדשאים שביצעו שיזרוע
דשאים משוזרעים המשך כיסוח, דישון בדשן 25-5-15
זוסיה(יפנית) אלטורו----אוורור ודילול הדשא והצנעת תערובת
שתילה גרין
פיזור רונסטאר מגורען
דישון 33-0-6
ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזיקים
דשא בפעילות רבה
דישון ב-25-5-15
פיזור מרקורי לטיפול במזיקים
דשא בפעילות רבה
דישון ב-25-5-15
אלטורו – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס בברזל+ חומצה פולבית
פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
אלטורו -טפיזור מרקורי לטיפול במזיקים שושה טיפולי מניע נגד ריזוקטוניה בידפנס וריזיקה לסרוגין ולאחר 14 יום חוזרים על הטיפולאלטורו – המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין
דישון ב 25-5-15
אלטורו-שיזרוע בזירעי רייגרס
ריסוס נגד ריזוקטוניה בדיפנס וריזיקה לסרוגין
--
דרבן גראס------אוורור ודילול הדשא והצנעת תערובת שתילה גרין
פיזור רונסטאר מגורען
דישון 33-0-6
דילול אחת לשנתיים
ריסוס ברזל + חומצ פולבית להתאוששות הדשאים מהחורף
פיזור מרקורי לטיפול במזקיםפיזור מרקורי לטיפול במזקיםדרבן -פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס בקונפידנס נגד כנימה קימחית ריסוס ברזל + חומצה פולבית
טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין
דרבן – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס בקונפידנס נגד כנימה קימחית ריסוס ברזל + חומצה פולבית
טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין
דרבן – המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין
דישון ב 25-5-15
דרבן-ריסוס נגד ריזוקטוניה וקרבולה--
ברמודה טיפוואי----אוורור ודילול הדשא והצנעת גירינית
פיזור רונסטאר מגורען
דישון 33-0-6
ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזקים
דישון ב – 25-5-15
לדשא בפעילות רבה
פיזור מרקורי לטיפול במזקים
דישון ב – 25-5-15
לדשא בפעילות רבה
ברמודה – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
ברמודה – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין
ברמודה – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין
ברמודה – דישון ב – 25-5-15
המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין
דישון ב
ברמודה-שיזרוע בזירעי רייגראס--
פספלום
Suprim
----אוורור ודילול הדשא והצנעת תערובת
שתילה גרין
פיזור רונסטאר מגורען
דישון 33-0-6
ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורף
קירקוף הדשא אחת ל 3-4 שנים
לאחר הקירקוף פיזור חול
פיזור מרקורי לטיפול במזיקיםפיזור מרקורי לטיפול במזיקיםפספלום – פיזור מרקורי לטיפול במזיקים
דילול הדשא
מרקורי לטיפול במזקים
3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין
פספלום – מרקורי לטיפול במזקים
3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין
פספלום – המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגיןפספלום-שיזרוע בזירעי רייגרס
ריסוס נגד ריזוקטוניה בדיפנס וריזיקה לסרוגין
--
זוסיה טנפוליה------ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזקיםפיזור מרקורי לטיפול במזקיםטנפוליה – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
טנפוליה – מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
טנפוליה – מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
זוסיה טנפוליה – דישון ב – 25-5-15----
בופלו מאיה------ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזיקיםפיזור מרקורי לטיפול במזיקיםמאיה – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
מאיה – מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
מאיה – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
בופלו מאיה -טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין----

צור קשר

عربى עִבְרִית