טבלת תחזוקה שנתית לדשא ירוק

שם הזןינוארפברוארמרץאפרילחודש מאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמבר
כללי לכל הזניםדשאים משוזרעים המשך כיסוח, דישון בדשן 25-5-15דשאים משוזרעים המשך כיסוח, דישון בדשן 25-5-15עונה רגישה לפעילות נמלים פיזור מרקורי לטיפול במזקיםפיזור מרקורי לטיפול במזקיםכללי - פיזור מרקורי לטיפול במזקיםכללי -פיזור מרקורי לטיפול במזקים עונה רגישה לעשי לילהכללי - פיזור מרקורי לטיפול במזקים עונה רגישה לעשי לילה כללי -פיזור מרקורי לטיפול במזקים עונה רגישה לעשי לילה וערצביםכללי-עונה רגישה לערצבים דישון בסטרטר 14-25-10 בדשאים שביצעו שיזרועדשאים משוזרעים המשך כיסוח, דישון בדשן 25-5-15
זוסיה(יפנית) אלטורואוורור ודילול הדשא והצנעת תערובת שתילה גרין פיזור רונסטאר מגורען דישון 33-0-6ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזיקים דשא בפעילות רבה דישון ב-25-5-15פיזור מרקורי לטיפול במזיקים דשא בפעילות רבה דישון ב-25-5-15אלטורו - פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס בברזל+ חומצה פולביתפיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתאלטורו -טפיזור מרקורי לטיפול במזיקים שושה טיפולי מניע נגד ריזוקטוניה בידפנס וריזיקה לסרוגין ולאחר 14 יום חוזרים על הטיפולאלטורו - המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין דישון ב 25-5-15אלטורו-שיזרוע בזירעי רייגרס ריסוס נגד ריזוקטוניה בדיפנס וריזיקה לסרוגין
דרבן גראסאוורור ודילול הדשא והצנעת תערובת שתילה גרין פיזור רונסטאר מגורען דישון 33-0-6 דילול אחת לשנתיים ריסוס ברזל + חומצ פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזקיםפיזור מרקורי לטיפול במזקיםדרבן -פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתפיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס בקונפידנס נגד כנימה קימחית ריסוס ברזל + חומצה פולבית טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגיןדרבן - פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס בקונפידנס נגד כנימה קימחית ריסוס ברזל + חומצה פולבית טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגיןדרבן - המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין דישון ב 25-5-15דרבן-ריסוס נגד ריזוקטוניה וקרבולה
ברמודה טיפוואיאוורור ודילול הדשא והצנעת גירינית פיזור רונסטאר מגורען דישון 33-0-6ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזקים דישון ב - 25-5-15 לדשא בפעילות רבהפיזור מרקורי לטיפול במזקים דישון ב - 25-5-15 לדשא בפעילות רבהברמודה - פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתברמודה - פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולבית 3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגיןברמודה - פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולבית 3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגיןברמודה - דישון ב - 25-5-15 המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין דישון בברמודה-שיזרוע בזירעי רייגראס
פספלום Suprimאוורור ודילול הדשא והצנעת תערובת שתילה גרין פיזור רונסטאר מגורען דישון 33-0-6ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורף קירקוף הדשא אחת ל 3-4 שנים לאחר הקירקוף פיזור חולפיזור מרקורי לטיפול במזיקיםפיזור מרקורי לטיפול במזיקיםפספלום - פיזור מרקורי לטיפול במזיקים דילול הדשאמרקורי לטיפול במזקים 3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגיןפספלום - מרקורי לטיפול במזקים 3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגיןפספלום - המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגיןפספלום-שיזרוע בזירעי רייגרס ריסוס נגד ריזוקטוניה בדיפנס וריזיקה לסרוגין
זוסיה טנפוליהריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזקיםפיזור מרקורי לטיפול במזקיםטנפוליה - פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתטנפוליה - מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתטנפוליה - מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתזוסיה טנפוליה - דישון ב - 25-5-15
בופלו מאיהריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורףפיזור מרקורי לטיפול במזיקיםפיזור מרקורי לטיפול במזיקיםמאיה - פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתמאיה - מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולביתמאיה - פיזור מרקורי לטיפול במזקים ריסוס ברזל + חומצה פולבית בופלו מאיה -טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין

 

צור קשר
close slider

צור קשר 09-8988698