טבלת תחזוקה שנתית לדשא ירוק

שם הזן ינואר פברואר מרץ אפריל חודש מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
כללי לכל הזנים דשאים משוזרעים המשך כיסוח, דישון בדשן 25-5-15 דשאים משוזרעים המשך כיסוח, דישון בדשן 25-5-15 עונה רגישה לפעילות נמלים פיזור מרקורי לטיפול במזקים פיזור מרקורי לטיפול במזקים כללי – פיזור מרקורי לטיפול במזקים כללי -פיזור מרקורי לטיפול במזקים
עונה רגישה לעשי לילה
כללי – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
עונה רגישה לעשי לילה
כללי -פיזור מרקורי לטיפול במזקים
עונה רגישה לעשי לילה וערצבים
כללי-עונה רגישה לערצבים
דישון בסטרטר
14-25-10
בדשאים שביצעו שיזרוע
דשאים משוזרעים המשך כיסוח, דישון בדשן 25-5-15
זוסיה(יפנית) אלטורו אוורור ודילול הדשא והצנעת תערובת
שתילה גרין
פיזור רונסטאר מגורען
דישון 33-0-6
ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורף פיזור מרקורי לטיפול במזיקים
דשא בפעילות רבה
דישון ב-25-5-15
פיזור מרקורי לטיפול במזיקים
דשא בפעילות רבה
דישון ב-25-5-15
אלטורו – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס בברזל+ חומצה פולבית
פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
אלטורו -טפיזור מרקורי לטיפול במזיקים שושה טיפולי מניע נגד ריזוקטוניה בידפנס וריזיקה לסרוגין ולאחר 14 יום חוזרים על הטיפול אלטורו – המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין
דישון ב 25-5-15
אלטורו-שיזרוע בזירעי רייגרס
ריסוס נגד ריזוקטוניה בדיפנס וריזיקה לסרוגין
דרבן גראס אוורור ודילול הדשא והצנעת תערובת שתילה גרין
פיזור רונסטאר מגורען
דישון 33-0-6
דילול אחת לשנתיים
ריסוס ברזל + חומצ פולבית להתאוששות הדשאים מהחורף
פיזור מרקורי לטיפול במזקים פיזור מרקורי לטיפול במזקים דרבן -פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס בקונפידנס נגד כנימה קימחית ריסוס ברזל + חומצה פולבית
טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין
דרבן – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס בקונפידנס נגד כנימה קימחית ריסוס ברזל + חומצה פולבית
טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין
דרבן – המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין

דישון ב 25-5-15

דרבן-ריסוס נגד ריזוקטוניה וקרבולה
ברמודה טיפוואי אוורור ודילול הדשא והצנעת גירינית
פיזור רונסטאר מגורען
דישון 33-0-6
ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורף פיזור מרקורי לטיפול במזקים
דישון ב – 25-5-15
לדשא בפעילות רבה
פיזור מרקורי לטיפול במזקים
דישון ב – 25-5-15
לדשא בפעילות רבה
ברמודה – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
ברמודה – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין
ברמודה – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין
ברמודה – דישון ב – 25-5-15
המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין

דישון ב

ברמודה-שיזרוע בזירעי רייגראס
פספלום
Suprim
אוורור ודילול הדשא והצנעת תערובת
שתילה גרין
פיזור רונסטאר מגורען
דישון 33-0-6
ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורף
קירקוף הדשא אחת ל 3-4 שנים
לאחר הקירקוף פיזור חול
פיזור מרקורי לטיפול במזיקים פיזור מרקורי לטיפול במזיקים פספלום – פיזור מרקורי לטיפול במזיקים
דילול הדשא
מרקורי לטיפול במזקים
3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין
פספלום – מרקורי לטיפול במזקים
3 טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין
פספלום – המשך ריסוס מניעה נגד ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסרוגין פספלום-שיזרוע בזירעי רייגרס
ריסוס נגד ריזוקטוניה בדיפנס וריזיקה לסרוגין
זוסיה טנפוליה ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורף פיזור מרקורי לטיפול במזקים פיזור מרקורי לטיפול במזקים טנפוליה – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
טנפוליה – מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
טנפוליה – מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
זוסיה טנפוליה – דישון ב – 25-5-15
בופלו מאיה ריסוס ברזל + חומצה פולבית להתאוששות הדשאים מהחורף פיזור מרקורי לטיפול במזיקים פיזור מרקורי לטיפול במזיקים מאיה – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
מאיה – מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
מאיה – פיזור מרקורי לטיפול במזקים
ריסוס ברזל + חומצה פולבית
בופלו מאיה -טיפולי מניעה של ריזיקטונה בדיפנס וריזיקה לסירוגין

צור קשר

מעבר לסרגל הכלים