טבלת התמודדות עם מחלות ומזיקים

הגורםסימני נזקהדברה כימיתהערות
עשים של פרפרי לילה הפרפרים לא עושים נזקאכילות בדשא כירסום עלים וכתמי עובשפיזור מרקורימומלץ לטפל בשעות הערב ולהשקות מיד לאחר הטיפול
ערצביםהתיבשות בדשא, מחילות בקרקעספסןיש להצמיא את הדשא לפני הטיפול
זיבליותהתיבשות פיסות דשא גדולות, אפשר להרים חלקים מהקרקעמומלץ ריסוס בשילוב של IMIDACLOPERID
(קונפידור או שווה ערך) + BIFENTHRIN (טלסטאר נוזלי)
יש להצמיא את הדשא לפני הטיפול יש לתת השקייה רבה
כנימת האורז בדרבןכתמי יובש בדרבן, שלוחות וקני שורש.השנייה בחיקי גבעולי העליםמומלץ ריסוס בשילוב של IMIDACLOPERID
(קונפידור או שווה ערך) + BIFENTHRIN (טלסטאר נוזלי)
זן רגיש:ברמודה,קוקויה ודרבן
ריזוקטוניה ומחלות שורש שונותכתמי יובש רגולריים,כאשר בתחילה המרכז נשאר ירוקריסוס בדיפנס וריזיקה לסרוגיןיש לרסס עם הופעת סימנים ראשונים או כמניעה בתקופת רגישות וכמו כן במקומות בהם ידוע שקיימת מחלה
ביפולוס קרבולריהכתמי עלים בגדלים שונים,כתמים בשלוחות,עד להתיבשות הדשא.ריסוס בדיפנס וריזיקה לסרוגיןזן רגיש קוקויה

צור קשר

عربى עִבְרִית